kalkulatordds.com

България:   20%   9%  

ДДС %: 20%
Цена без ДДС:
Цена с ДДС:
Сума на ДДС:

ДДС калкулатор: бързо и лесно изчислете стойността на налога налога


За ръководенето на легален и успешен бизнес в България е необходимо удръжките в бюджета да се извършат навреме. ДДС е един от основните инструменти за данъчно облагане. Много е важно документацията да се води правилно и плащанията да се извършват в установения от закона размер. Разработеният от нас онлайн калкулатор ще Ви помогне значително да опростите и ускорите изчисляването на сумата.

Онлайн калкулатор за бързо изчисляване на ДДС

В повечето фирми в страната се води електронен документооборот, затова е неудобно да се изчисляват отделно тези или онези показатели, още повече, че съществува риск от допускане на грешки. Благодарение на нашия ДДС калкулатор този риск е сведен до минимум, тъй като изчисляването се извършва автоматично. Трябва само да маркирате и копирате необходимите данни, за да ги поставите в отчета..

Предимства на онлайн изчисленията:

  • можете да определите сумата с ДДС, отделно данъка и цената без ДДС;
  • веднага и безплатно получавате резултатите;
  • не съществуват съмнения за точността на сумата, тъй като отсъства човешкият фактор;
  • има няколко варианта за изчисляване;
  • услугата е достъпна 24 часа в денонощието, както на компютър, така и на телефон.

Инструкция за потребителите на услугата

Няма да имате никакви трудности при използването на онлайн калкулатора. Определете предварително размера на данъка и натиснете съответната стойност. След това в графата „ДДС” ще се появи съответната цифра. Сега трябва само да попълните полето „Сума”, указвайки цената с ДДС или без него, след това натиснете бутона „Изчисли резултата”. Системата ще пресметне размера на ДДС и той ще се появи в долното поле . Автоматично ще се изчисли това поле, което не е попълнено (т.е, достатъчно е да въведете само един показател).

Определяте размера на данъка, например 20 %, и поле в полето„Цена без ДДС” указвате 200 лева. След това пускате калкулатора и виждате, че стойността на ДДС е 40 лева, а цената с ДДС  – 240 лева. Механизмът на изчисление е изключително лесен: (200х20)/100=40. Ще ви трябва по-малко от минута, за да изчислите размера на данъка добавена стойност. Ползвайте и своевременно извършвайте данъчните плащания, за да избегнете проблеми с контролните органи!